RSS

Visi & Misi

VISI SEKOLAH

Melonjak kecerlangan kepada TOP5 di Kinta Selatan menjelang 2015.

MISI SEKOLAH
• Pengurusan dan kepimpinan yang berkesan, telus dan tulus
• Peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran
• Penonjolan imej diri pelajar melalui program pembangunan insan
• Pengurusan kokurikulum dan sukan yang berasaskan pendekatan saintifik
• Melaksanakan system pendidkan terbaik dan bermutu untuk melahirkan murid yang cemerlang dalam kurikulum, kokurikulum dan sahsiah demi imej yang terpuji.

MOTTO SEKOLAH

“SMK TIWA BOLEH CEMERLANG”

PIAGAM PELANGGAN.
Kami berikrar akan mengembleng tenaga dan berusaha bersungguh-sungguh dengan penuh rasa tanggungjawab untuk:

  • Memantapkan keberkesanan pengurusan dan kepimpinan.
  • Membudayakan kepatuhan dan penghargaan terhadap masa.
  • Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
  • Mengamalkan kehidupan berpaksikan nilai-nilai murni dan pegangan beragama yang teguh.
  • Menyediakan prasarana yang kondusif dan selamat untuk keseronokan dan kesejahteraan murid belajar.
  • Melahirkan murid yang berpandangan positif terhadap pendidikan dan aktif dalam kokurikulum supaya seluruh warga sekolah dihormati dan imej sekolah dipandang tinggi di mata masyarakat.

 

 

Comments are closed.