RSS

SUKATAN PTK DAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN

31 Jul

(Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DGA17, DGA29, DGA32, DG41, DG44 dan Anggota Khidmat Sokongan Gred 17-22)
Sila download topik yang berkaitan dengan anda.

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
1 Generik
Kumpulan Profesional
2 Sukatan
Pengurusan Pentadbiran Umum DG44, DG41, DGA32, DGA29
3 Sukatan
Bahagian Buku Teks (Pengurusan Buku Teks) DG41
4 Sukatan
Bahagian Buku Teks (Pengurusan Buku Teks) DG44
5 Sukatan
Bahagian Pembangunan Kurikulum (Pengurusan Kurikulum) DG41, DGA32,
DGA29
6 Sukatan
Bahagian Pembangunan Kurikulum (Pengurusan Kurikulum) DG44
7 Sukatan
Bahagian Pendidikan Khas (Pengurusan Pentadbiran Pendidikan Khas) DG44,
DG41
8 Sukatan
Bahagian Pendidikan Swasta (Pengurusan Pendidikan Swasta) DG41
9 Sukatan
Bahagian Pendidikan Swasta (Pengurusan Pendidikan Swasta) DG44
10 Sukatan
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (Pengurusan
Perancangan Dasar Pendidikan) DG44, DG41, DGA32
11 Sukatan
Bahagian Teknologi Pendidikan (Pengurusan Pembestarian Sekolah) DG44,
DG41, DGA32, DGA29
12 Sukatan
Bahagian Teknologi Pendidikan (Pengurusan Penghasilan Resos Pendidikan)
DG44, DG41, DGA32, DGA29
13 Sukatan
Bahagian Teknologi Pendidikan (Pengurusan Sumber Pendidikan) DG44,
DG41, DGA32, DGA29
14 Sukatan
Guru Besar DG44, DG41, DGA32
15 Sukatan
Guru Bimbingan dan Kaunseling DGA32,DGA29
16 Sukatan
Guru Kaunseling dan Bimbingan DG44, DG41
17 Sukatan
Guru Mata Pelajaran DG44, DG41, DGA32, DGA29, DG27, DG17
18 Sukatan
Guru Pendidikan Khas DG44, DG41, DGA32, DGA29
19 Sukatan
Institut Aminuddin Baki (Pensyarah Institut Aminuddin Baki) DG44
20 Sukatan
IPGM (Pensyarah Akademik) DG44
21 Sukatan
Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (Pengurusan Penaziran) DG44, DG41,
DGA32
22 Sukatan
Kejurulatihan Pendidikan Sukan (Pengurusan Pendidikan Sukan) DG44,
DG41, DGA32, DGA29
23 Sukatan
Lembaga Peperiksaan Malaysia (Pengurusan Pentaksiran) DG44, DG41, DGA32
24 Sukatan
Pengurusan Pengambilan Pelajar DG44, DG41, DGA32, DGA29
25 Sukatan
Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan (JPN) DG44, DG41, DGA32, DGA29
26 Sukatan
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid DG44, DGA32
27 Sukatan
Penolong Kanan Kokurikulum DG44, DGA32
28 Sukatan
Penolong Kanan Pentadbiran DG44, DGA32
29 Sukatan
Penolong Kanan Petang DG44, DGA32
30 Sukatan
Guru Kanan Mata Pelajaran DG44
Advertisements
 
Comments Off on SUKATAN PTK DAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN

Posted by on 31/07/2010 in Downloads

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: